Skip to content

Кліматичні загрози

У цьому підрозділі коротко описано особливості кліматичних загроз, які можуть становити небезпеку для громад.

Біологічні загрози

Вплив живих організмів на місцеву екосистему та населення через токсичні речовини та трансмісивні захворювання. Серед збудників можуть бути отруйні та інвазивні тварини, комахи, рослини, мікроорганізми, гриби тощо. Хвороби можуть поширюватися різними способами (повітрям, водою, через укуси), а також впливати на життєдіяльність людей та врожайність продуктів харчування.

Буревії

Порушення в атмосфері, які проявляються у вигляді сильних вітрів із дощем, снігу, смерчу, бурі, грози, тайфуну. Всі вони здатні нанести руйнівний вплив інфраструктурі громади та вивезти з ладу в короткотерміновій перспективі енергетичні ресурси

Екстремальна спека

Значне потепління повітря чи вторгнення дуже теплого повітря на значній території, що триває від кількох днів до кількох тижнів. Підвищення температури може перевищувати на 10 і більше градусів середні показники температури.

Екстремальний холод

Помітне охолодження повітря або вторгнення дуже холодного повітря, на значній території. Може вражати системи енергопостачання, транспорту інфраструктуру, негативно впливати на здоров’я людей і компоненти екосистеми.

Повені та підвищення рівня моря

Перевищення меж потоку або тимчасове підвищення рівня моря чи водойми, що призводить до затоплення ділянок суходолу. Розрізняють поверхневий паводок (надмірна кількість опадів протягом короткого проміжку часу), річкову повінь (перевищення течією пропускної здатності русел), затоплення прибережних областей (припливні зміни чи грози), підтоплення підземними водами та тривале затоплення.

Посухи та нестача води

Тривалий період аномально сухої погоди, який здатен спричинити гідрологічний дисбаланс. Основним фактором загрози є вплив задоволення середньострокових вимог водозабезпечення населення.

Рух наземних мас

Будь-який тип переміщення порід. Розрізняють зсув (переміщення маси вниз під дією гравітації), лавину (раптовий спад маси снігу чи льоду вниз по схилу), обвал (раптове швидке падіння неоднорідної маси гірських порід і ґрунту), просідання (затоплення ґрунту). Всі ці чинники можуть негативно впливати на транспортну інфраструктуру, будівлі та життя людей.

Сильні опади

Помітне збільшення кількості опадів, що триває певний період (1, 3, 6, 12, 24, 48 годин) та характеризується перевищенням середньостатистичних значень кількості опадів. Розрізняють сильний дощ, сильний снігопад, туман, град

Стихійні пожежі

Неконтрольоване згорання чи спалювання рослинності в природному середовищі, зокрема, у лісі та степу, яке поширюється відповідно до умов середовища. Має негативний вплив на компоненти екосистеми, зокрема, біорізноманіття.

Хімічні зміни

Зміни у звичному складі повітря, вод, ґрунтів, наприклад: зміна концентрації CO2 в атмосфері, закислення водойм. Несуть негативний вплив для водозабезпечення населених пунктів, зміну режиму обробітку земель і т.п.

Інше

Загрози, які не підпадають під опис попередньо зазначених загроз. Можуть мати комплексний характер впливу на екосистеми.