Skip to content

Про адаптацію

Що таке адаптація до зміни клімату?

Адаптація (згідно визначення Міжурядової групи експертів зі зміни клімату) – це пристосування природних або антропогенних систем у відповідь на реальні або очікувані кліматичні зміни, яке дозволяє зменшити вразливість і використовувати сприятливі умови.

Адаптація є одним із варіантів протидії кліматичні кризі. Вона передбачає кроки, які б дозволили мешканцям громад пристосуватися до непередбачуваних змін. Другий спосіб – це пом’якшення (мітигація), тобто скорочення викидів парникових газів, надмірні викиди яких і є причиною кліматичної зміни.

Що таке адаптація до зміни клімату в громадах?

Кожні країни, регіони, громади унікальні за своїм мікрокліматом, ландшафтом та географічним розташуванням. Тому й заходи з адаптації для кожної громади залежать від їхньої вразливості до різних проявів зміни клімату, та як вони впливають на ту чи іншу сферу життєдіяльності. Аби бути готовими до цих викликів, громаді слід провести оцінку ризиків та вразливостей і, на основі отриманої інформації, розробити план дій з адаптації.

Громади, а особливо міські, є надзвичайно вразливими до екстремальних погодних явищ, зокрема, до інтенсивних опадів, теплових хвиль, сильних вітрів. Багато з них вже відчули на собі інші впливи зміни клімату, а саме негативний вплив на здоров’я, пошкодження будівель, збої в постачанні електроенергії та води, порушення в роботі транспорту, а також підвищення енергоспоживання для обігріву та/або охолодження, що посилює зміну клімату.

Чому громадам потрібно адаптовуватися до зміни клімату?

Адаптація до зміни клімату є необхідною для посилення стійкості соціально-економічних систем до негативного впливу кліматичної зміни. Це шлях до того, щоб зробити громаду безпечнішою та більш придатною для проживання. Інтегрований підхід до пом’якшення наслідків і адаптації створює безліч можливостей. Ефективні дії з адаптації часто допомагають скоротити викиди вуглекислого газу, в першу чергу, обмежуючи загальні витрати на ліквідацію наслідків, економію природних і людських ресурсів, а також стимулюючи економічне зростання.

Інтегрування адаптації в концепції розвитку населених пунктів можуть дати керівним органам і політичним лідерам можливість залучати інвестиції, впроваджувати інноваційні рішення та зробити свої громади комфортнішими. Посилення участі зацікавлених сторін в процесі адаптації закладає основу для успішної співпраці між мешканцями та органами місцевого самоврядування, а також сприятиме подальшому розвитку у інших секторах.