Кліматичні цілі Львова: гайд для обраних до міської ради

Urban Greening for Biodiversity Net Gain: A Design Guide

Українська кліматична мережа

Пояснизаеко

Екологічне місто. Дім (The Ukrainians)

Urban Green-Blue Grids

Проекції змін приземної температури повітря за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей у регіонах України в ХХІ ст.

О. Шевченко, С. Сніжко. Зміна клімату та українські міста: прояви та проекції до кінці ХХІ століття на основі RCP-сценаріїв, 2019

Кліматична (не)справедливість: вплив зміни клімату на вразливі соціальні групи в містах України. Cedos, Екодія. 2021

Зміна клімату та сільське господарство в Україні: що варто знати фермерам? Звіт. 2019

Вода близько: підвищення рівня моря в Україні внаслідок зміни клімату. Дослідження. Екодія, 2018

АНАЛІЗ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ (повний звіт за результатами проекту)