Urban Green-Blue Grids

Проекції змін приземної температури повітря за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей у регіонах України в ХХІ ст.

О. Шевченко, С. Сніжко. Зміна клімату та українські міста: прояви та проекції до кінці ХХІ століття на основі RCP-сценаріїв, 2019

Кліматична (не)справедливість: вплив зміни клімату на вразливі соціальні групи в містах України. Cedos, Екодія. 2021

Зміна клімату та сільське господарство в Україні: що варто знати фермерам? Звіт. 2019

АНАЛІЗ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ (повний звіт за результатами проекту)

Дослідження Світового банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату»

Вплив зміни клімату в Україні. Звіт Met Office, 2021

Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь

Каталог зелених рішень

How Wetlands Manage Water

Міські сади для єднання у воєнний час. Досвід Австрії