Українська кліматична мережа

Пояснизаеко

Екологічне місто. Дім (The Ukrainians)

Urban Green-Blue Grids

Проекції змін приземної температури повітря за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей у регіонах України в ХХІ ст.

О. Шевченко, С. Сніжко. Зміна клімату та українські міста: прояви та проекції до кінці ХХІ століття на основі RCP-сценаріїв, 2019

Кліматична (не)справедливість: вплив зміни клімату на вразливі соціальні групи в містах України. Cedos, Екодія. 2021

Дослідження Світового банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату»

Вплив зміни клімату в Україні. Звіт Met Office, 2021

Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь

Каталог зелених рішень

Як визначити локальні кліматичні цілі та залучити стейкхолдерів