Skip to content
6.4 Використання результатів моніторингу для посилення процесу адаптації
6 Моніторинг та оцінка адаптації

6.4 Використання результатів моніторингу для посилення процесу адаптації

Ефективна структура моніторингу включає не лише встановлення показників та їх вимірювання, але також визначає, як застосовувати результати моніторингу.

Місцева влада може використовувати результати моніторингу для перегляду та коригування своєї стратегії чи плану дій з адаптації, таким чином перетворюючи їх на живі документи для постійного та послідовного планування та реалізації адаптації. По-друге, моніторинг результатів заходів з адаптації дає органам місцевого самоврядування зрозуміти ефективність їхньої системи моніторингу та чи потребують вони будь-яких коригувань. Нарешті, результати оцінки можна повідомити різним зацікавленим сторонам, від тих, хто приймає рішення, до громадян, щоб інформувати та стимулювати до втілення подальших дій.

         Джерела