Skip to content
Вступ. Про Інструмент

0 Вступ. Про Інструмент

Мета Інструменту – допомогти українським громадам налагодити процес розробки, а також  підвищити ефективність у реалізації, моніторингу та оцінюванні виконання стратегічних документів, пов’язаних із впровадженням заходів адаптації до наслідків кліматичної зміни.

Його методологічне підґрунтя становить напрацьований у 2013 році Європейською комісією Інструмент міських стратегій з адаптації (англ. Adaptation Support Tool – AST; надалі вживатиметься “Інструмент”). А відтак ресурс дозволить  зрозуміти ключові процеси на шляху до впровадження комплексної політики адаптації до наслідків кліматичної зміни, спираючись на досвід Європейського Союзу. Кроки та рекомендації, що увійшли до Інструменту відповідають українським реаліям та водночас містять у собі найновішу інформацію про подібний досвід країн-членів Європейського Союзу.

Інструмент підтримує міста-підписанти Угоди мерів у розробці та впровадженні їхніх планів дій і завершенні розділів, пов’язаних з адаптацією, на платформі звітності “MyCovenant”. Можна переглянути робочу версію  шаблону звітності.

Інструмент складається з шести кроків, які разом допомагають підготувати підґрунтя для адаптації, вивчити вразливість до поточних і майбутніх кліматичних ризиків, визначити й оцінити варіанти адаптації, розробити та впровадити стратегію та/або план з адаптації, а також моніторити та оцінювати стан реалізації стратегічних кроків.

Оскільки адаптація до наслідків кліматичної зміни не є суворо послідовним і лінійним процесом, а також громади можуть перебувати на різних стадіях процесу інтеграції адаптації, Інструмент надає вказівки в загальному інтеграційному процесі, який допоможе переконатися, що рішення ґрунтуються на останніх актуальних даних. Невід’ємною частиною цього інтеграційного процесу є моніторинг прогресу впровадження та ефективності заходів, їх оцінка та перегляд політики адаптації.

Інструмент не створить для конкретної громади індивідуальну стратегію адаптації до наслідків кліматичної зміни декількома натисканнями кнопки. Він скоріше має на меті висвітлити ключові питання, які слід враховувати під час розробки, планування, реалізації, моніторингу та оцінки адаптації, а також забезпечує доступ до відповідної інформації, інструментів і ресурсів.

       Джерела