Skip to content
1.2. Збір первинної інформації
1 Підготовка основи для адаптації

1.2. Збір первинної інформації

Розробка політики з адаптації повинна ґрунтуватися на фактичних даних і достовірній інформації. При плануванні заходів з адаптації необхідно здійснити збір необхідної інформації, аналіз якої допоможе ідентифікувати фактичні та ймовірні майбутні наслідки зміни клімату, зрозуміти поточну діяльності громади у сфері адаптації, а також розглянути успішно впроваджені заходи з адаптації у громаді або за її межами. Для цього потрібно об’єднати зусилля з експертами, щоб заповнити інформаційні прогалини та підсилити недостатній потенціал.

       Джерела