Skip to content
Принципи та фактори успіху
0 Вступ. Про Інструмент

Принципи та фактори успіху

Питання адаптації громад до наслідків кліматичної зміни тісно пов’язане із впровадженням політик, практик та проектів, які зменшують вразливість та / або кількість ризиків та / або створюють можливості для розвитку громади у контексті наслідків кліматичної зміни. 

Саме тому заходи з адаптації повинні бути міжгалузевими, багаторівневими, а у їх реалізації заохочуються міжрегіональні партнерства, що об’єднують сторони із різними знаннями, інтересами та цінностями. 

Оскільки кліматична криза є глобальним та складним викликом, пов’язаним із небезпекою та невизначеністю, заохочується прагнення до пошуку інноваційних рішень. Водночас навіть для того, щоб переймати вже наявний досвід у впровадженні заходів з адаптації, потрібно інвестувати у залучення фахівців та зміцнення профільних інституцій. 

Незважаючи на те, що у кожній громаді впровадження заходів з адаптації буде залежати від унікального контексту, є декілька загальновизнаних засад, які сприятимуть підвищенню якості цього процесу.

       Джерела