Skip to content
1.7 Самоперевірка
1 Підготовка основи для адаптації

1.7 Самоперевірка

  • Забезпечено політичну підтримку адаптації.
  • Створено основну робочу групу / команду з розробки та впровадження плану адаптації.
  • Встановлено контакт і налагоджено співпрацю між структурними підрозділами громади.
  • Залучено всі зацікавлені сторони.
  • Забезпечено необхідні ресурси для діяльності робочої групи у довгостроковій перспективі.
  • Розроблено перший огляд впливу на клімат і ризиків, пов’язаних зі зміною клімату на громаду.
  • Серед ключових зацікавлених сторін досягнуто спільного розуміння щодо основних шляхів адаптації до зміни клімату.
  • Постійно проводиться підвищення обізнаності цільових груп.

         Джерела