Skip to content
5.3 Вирішення проблем зміни клімату на основі адаптації та пом’якшення наслідків
5 Впровадження заходів з адаптації

5.3 Вирішення проблем зміни клімату на основі адаптації та пом’якшення наслідків

Пом’якшення наслідків зміни клімату шляхом скорочення викидів парникових газів та адаптація до наслідків кліматичної зміни є взаємодоповнюючими підходами у протидії кліматичній зміні. Оскільки і пом’якшення, і адаптація спрямовані на ту саму причину, вони повинні працювати комплексно, щоб успішно досягти відповідних цілей. Крім того, різні адаптаційні заходи можуть сприяти досягненню цілей пом’якшення і навпаки. Таким чином досягається максимальний потенціал супутніх вигод.

Рішення щодо пом’якшення або адаптації зазвичай приймається на різних рівнях управління та різними групами осіб. Основна відмінність між цими двома сферами кліматичної політики полягає в тому, що зусилля з пом’якшення сприяють скороченню викидів парникових газів, тоді як зусилля з адаптації сприяють підвищенню стійкості до наслідків кліматичної зміни. Щоб поєднати ці два аспекти необхідно зацікавлених осіб, які планують та впроваджують заходи з пом’якшення, були залучені до циклу планування та впровадження заходів із адаптації (див. Кроки 1.3 та 1.6).

         Джерела