Skip to content
Адаптація громад до наслідків зміни клімату
0 Вступ. Про Інструмент

Адаптація громад до наслідків зміни клімату

Наслідки глобальної зміни клімату вже помітні і у майбутньому будуть набувати нових форматів прояву. Тому, стратегії адаптації на всіх рівнях управління: на місцевому, регіональному, національному та міжнародному. Через різний характер кліматичних впливів між регіонами більшість ініціатив з адаптації здійснюватимуться на регіональному чи місцевому рівнях. Здатність справлятися з наслідками кліматичної зміни залежатиме від ініціативності та згуртованості населення, географічного розташування та економічного розвитку громади. Таким чином, адаптація має вирішальне значення для протидії наслідкам кліматичної зміни. Поруч із цим, це також допоможе отримати додаткові вигоди від можливостей, що виникатимуть у процесі впровадження заходів із адаптації.

           Джерела