Skip to content
Вплив зміни клімату на громади
0 Вступ. Про Інструмент

Вплив зміни клімату на громади

Глобальна зміна клімату – одна із найважливіших загроз, що впливає на подальше існування людства на Землі. Для того, щоб краще зрозуміти її природу та мати можливість планувати заходи із протидії її наслідкам, слід звернути увагу на три важливі особливості. По-перше – зміна клімату є комплексною проблемою, адже кліматична система Землі складається з атмосфери (газова оболонка), гідросфери (водні об’єкти), кріосфери (сніговий та льодовий покрив), літосфери (верхній шар земної кори), біосфери (життя) та ноосфери (людська діяльність та її результати). Всі ці компоненти одночасно перебувають у складному взаємозв’язку і складній взаємодії, прямо та опосередковано впливають на клімат. По-друге – поняття “клімату” і “погоди” не є тотожними. Погода відображає наявний стан атмосфери через температуру, тиск, вологість, хмарність, швидкість та напрямок вітру тощо. Клімат є типовим багаторічним режимом погоди. По-третє – зміна клімату зумовлена людською діяльністю і, станом на сьогодні, є абсолютно унікальним явищем через темпи світового розвитку та потенційні наслідки.

       Джерела