Skip to content
4.2. Проведення аналізу вигод та витрат заходів з адаптації (аналіз рентабельності)
4 Оцінка та вибір заходів з адаптації

4.2. Проведення аналізу вигод та витрат заходів з адаптації (аналіз рентабельності)

Аналіз витрат та вигод може суттєво допомогти відповідальним за ухвалення рішень особам розробити найкращу стратегію використання обмежених економічних ресурсів для найбільш ефективного підходу до адаптації . Окрім того, аналіз допоможе розставити пріоритети та визначити терміни окупності інвестицій у підвищення стійкості. Оцінку витрат та вигод часто використовуються урядами та організаціями приватного сектору для вимірювання вигоди від прийняття рішення чи вжиття заходів за мінусом витрат, пов’язаних з виконанням цих дій. Аналіз може допомогти передбачити, чи переважають вигоди, очікувані від впровадження конкретного рішення чи дії, загальні витрати, пов’язані з виконанням цього рішення чи дії (тобто дозволяє оцінити альтернативні заходи з огляду на співвідношення витрат та вигод).

         Джерела