Skip to content
6.5. Самоперевірка
6 Моніторинг та оцінка адаптації

6.5. Самоперевірка

  • Розроблено структуру моніторингу, включаючи відповідні положення МіО як для цілей політики адаптації, так і для вибраних варіантів адаптації.
  • Виявлено та розроблено відповідні показники.
  • Прогрес регулярно контролюється та повідомляється відповідним особам, які приймають рішення, із залученням усіх відповідних зацікавлених сторін.
  • Стратегія адаптації та/або план дій оновлюється, переглядається та коригується відповідно до результатів процедури МіО.

         Джерела