Skip to content
4.3 Визначення пріоритетних варіантів з адаптації
4 Оцінка та вибір заходів з адаптації

4.3 Визначення пріоритетних варіантів з адаптації

На основі оцінки можливих варіантів з адаптації, зібраних у каталог, слід здійснити вибір оптимальних варіантів. Досить часто багатокритеріальний аналіз (англ. Multi-Criteria Analysis) може бути корисним для ранжування і відбору основних варіантів, які згодом будуть трансформовані в конкретні дії. Основний перелік дій з адаптації також слід узгодити з зацікавленими сторонами, які мають бути залучені до оцінювання методикою МСА, щоб включити в неї різні значення та критерії.

         Джерела