Skip to content
3.1 Створення каталогу відповідних варіантів з адаптації
3 Визначення варіантів з адаптації

3.1 Створення каталогу відповідних варіантів з адаптації

Міста є центрами антропогенної діяльності і часто одночасно піддаються впливу декількох загроз, зумовлених зміною клімату. Тому заходи з адаптації мають охоплювати широкий спектр питань, включно з технологічними, інформаційними, організаційними, поведінковими, екосистемними та соціально-економічними на різних рівнях управління як секторалі так і міжсекторальні. Розробка каталогу заходів з адаптації передбачає систематичний збір потенційних варіантів адаптації для конкретного міського контексту, який може бути використаний для подальшого процесу оцінки та відбору.

         Джерела