Skip to content
5.1. Розробка ефективного плану адаптації
5 Впровадження заходів з адаптації

5.1. Розробка ефективного плану адаптації

Після оцінки ризиків (див. Крок 2), визначенні та виборі бажаних варіантів адаптації (див .Крок 3 і Крок 4) можна створити рамки для впровадження дій з адаптації – стратегію та план дій. Щоб бути ефективною, ця структура має брати до уваги висновки з кроків 1-4 та підлягати публічному обговоренню та офіційному визнанню органами самоврядування громади.

Реалізація заходів з адаптації, якщо вони не повністю включені в існуючу галузеву політику, зазвичай керується спеціальною стратегією адаптації та супровідним планом дій. Стратегія з адаптації є аналітично-довідковим документом, що окреслює бачення, напрямок дій, очікувані результати. Супровідний план дій визначає, що потрібно зробити, щоб перетворити вибрані варіанти адаптації в конкретні дії.

         Джерела